Πολιτική Απορρήτου & Cookies

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος santamourisfinance.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του λογιστικού γραφείου «Κωνσταντίνος Σανταμούρης» του Γεωργίου , με Α.Φ.Μ. 038962870 στη Δ.Ο.Υ. IZ Αθηνών και διεύθυνση στον Νέο Κόσμο Αττικής, οδός Μπακνανά 15 και μαζί με το λογότυπο και το περιεχόμενο της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου santamourisfinance.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη των ιστοσελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα.
Ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου santamourisfinance.gr συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης του κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων.
Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο λογιστικό γραφείο Κωνσταντίνου Σανταμούρη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον επισκέπτη των ιστοσελίδων, θα επισύρει τις αντίστοιχες νόμιμες αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

Πνευματικά Δικαιώματα.
Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας santamourisfinance.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του λογότυπου – σήματος, των κειμένων, των συμβόλων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, και γενικά των κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Σανταμούρη και διέπεται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Οδηγία 2014/26/ΕΕ, Ν.2121/1993, Ν.4481/2017 κ.λ.π.), με εξαίρεση τα τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε (ολική ή και τμηματική) αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση – αναμετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση, φωτογράφηση, δανεισμός, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (“download”), μετάφραση, τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση (άδεια χρήσης) του Κωνσταντίνου Σανταμούρη.

Περιορισμός ευθύνης
Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας του λογιστικού γραφείου Κωνταντίνου Σανταμούρη γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της. Το λογιστικό γραφείο Κωνσταντίνος Σανταμούρης καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι ιστοσελίδες της να είναι ενημερωμένες, προστατευμένες από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι συνεχώς σε καλή λειτουργία, χωρίς όμως να παρέχει καμία σχετική εγγύηση. Το λογιστικό γραφείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνο – υπόχρεη αποζημίωσης σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή βλαβών – ζημιών ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των ιστοσελίδων του ή και ακόμα και εξαιτίας άλλων ιστοσελίδων ή server διά των οποίων ανακατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα μας ή λάβατε γνώση του περιεχομένου της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

A. Εισαγωγή
1. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και η διαφύλαξη της προστασίας τους και του απορρήτου τους είναι προτεραιότητα για εμάς και εγγυόμαστε για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι η επεξεργασία και η συλλογή τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
2. Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

B. Υπεύθυνη Επεξεργασίας – Εκτελούντες την επεξεργασία.
Το λογιστικό μας γραφείο και ο διευθύνων αυτό Κωνσταντίνος Σανταμούρης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διεύθυνση: Μπακνανά 15, Νέος Κόσμος, Αθήνα Τηλ.: +30-2109029362
Εκτελούντες την επεξεργασία είναι οι συνεργαζόμενοι λογιστές και λοιποί υπάλληλοι, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας (https:// santamourisfinance.gr).

Γ. Συλλογή – επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών – δεδομένων.
Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν:
Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις μεταξύ μας συνδιαλλαγές και εσείς μας παρέχετε.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
– Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, email κλπ. τα οποία εσείς εισάγετε κατά την επικοινωνία σας με εμάς μέσω του ιστότοπού μας.
– Στοιχεία μητρώου σας που εσείς μας παράσχετε προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις υποθέσεις σας όπως στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, όνομα μητρός και πατρός, ημερομηνία γέννησης, αριθμός και χρονολογία και αρχή έκδοσης ταυτότητας κ.λ.π.) , ο Α.Φ.Μ. σας, ο Α.Μ.Κ.Α. σας, το ΑΜΑ σας , το Α.Μ.Ο.Ε. σας , η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λ.π.
– Κωδικούς εισόδου σε όλες τις σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες μας ηλεκτρονικές εφαρμογές – ιστοσελίδες δημοσίων υπηρεσιών, όπως κωδικοί taxisnet, MYDATA, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ ΔΥΠΑ, ΓΕΜΗ κ.λ.π.
– οικονομικά στοιχεία ιδιώτη ή επιχείρησης ( όπως π.χ. εισοδήματα, πραγματοποιηθέντα έξοδα, ληφθέντα επιδόματα ή άλλου είδους παροχές, περιουσιακή κατάσταση)
– Στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης για παράδειγμα προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση, δεξιότητες, κοινωνική ασφάλιση, βασικά φορολογικά στοιχεία, κλπ. τα οποία εσείς εισάγετε κατά την επικοινωνία σας με εμάς μέσω του ιστότοπού μας.
– Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Η αποθήκευση των ανωτέρω γίνεται σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο που τηρεί η εταιρεία μας ενώ η επεξεργασία τους γίνεται πάντα μόνο όταν υπάρχει νόμιμος λόγος. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
Η συγκατάθεση που τυχόν παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
Η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε, όπως για παράδειγμα η παροχή λογιστικών και άλλων υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.
Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.
Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.

Δ. Σκοποί χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από την παρούσα πολιτική προστασίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της μεταξύ μας επικοινωνίας.
Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς.
Για τη συμμόρφωση με νομικές / φορολογικές υποχρεώσεις
Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.
Βιογραφικά σημειώματα
Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας υπόκεινται σε επεξεργασία ώστε να αξιολογήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας. Τα δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς, όταν στέλνετε εσείς οι ίδιοι το βιογραφικό σας στην εταιρεία και διατηρούμε αυτά μέχρι την κάλυψη της θέσης στην οποία αφορούν ή εφόσον συγκατατεθείτε τα διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που προκύψουν στο μέλλον νέες θέσεις.. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας e-mail στην εταιρεία.
Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

E. Κοινοποίηση προσωπικών σας δεδομένων – αποδέκτες των δεδομένων σας.

Το λογιστικό μας γραφείο ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
Δημόσιες Αρχές.
Όταν και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο κατά τη διευθέτηση ενεργειών σχετιζόμενων με τη συμφωνηθείσα παροχή υπηρεσιών (π.χ. υποβολή φορολογικής δήλωσης) και σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
Συνεργάτες της εταιρείας μας (υπάλληλοι, γραμματείς, συνεργάτες λογιστές και νομικοί κ.λ.π. ).

ΣΤ. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων – Χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση καθώς και κατόπιν της εκτελέσεως της συμβάσεως για όσο διάστημα απαιτείται για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετιζόμενων με την εκτέλεση συμβάσεως ( όπως π.χ. παρεπόμενες ή τροποποιητικές ή διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις) .

Ζ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους..
Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.
Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.
Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

I. Τροποποιήσεις Πολιτικής.
Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

ΙΑ. Τα δικαιώματα σας

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή όπως επίσης να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία.
Δικαίωμα εναντίωσης:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο (στέλνοντας email κ.λ.π.). . Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ .
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα στην φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ.
Εάν θεωρείτε ότι κάποιο δικαίωμα σας δεν ικανοποιηθεί, μετά από την επικοινωνία μαζί μας, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Γραφεία Κηφησίας 1-3, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Κ. Cookies
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Οι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:
στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”
στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και
στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.
Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.
Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:
1. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );
2. στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και
3. στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.
4.Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. . Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο κάποια από τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές είναι πιθανό να μην προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα).

Τα cookies δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δε θα επιτρέψουν ποτέ σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τηλεφώνου, e-mail κλπ. Επιπρόσθετα τα cookies δεν παρέχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα αρχεία και έγγραφα του υπολογιστή σας.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.
Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.
Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Cookies Διαφήμισης (Google analytics, Facebook Pixel):

Είναι cookies που δημιουργούνται από υπηρεσίες που μας παρέχουν τρίτα μέρη όπως η Google ή / και η Facebook Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν και έχουν λεπτομερείς πληροφορίες και πολιτικές απορρήτου.

  • Περισσότερα για πολιτική απορρήτου Google κλικ ΕΔΩ
  • Περισσότερα για πολιτική απορρήτου Facebook κλικ ΕΔΩ

Απενεργοποίηση Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για τον τρόπο που χειρίζεται το Facebook και τις ρυθμίσεις για τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφορικής διαφήμισης και την ιδιωτικότητα στο Internet και να ρυθμίσετε τις επιλογές σας αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/gr