ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ

Ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο για τον επιχειρηματία και τον ιδιώτη με μεγάλη εμπειρία που εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών μας

Λογιστικό γραφείο
  • Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις  ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών κάθε νομικής μορφής.
  • Τήρηση Βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών.
  • Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ
  • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ).
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Κλείσιμο Ισολογισμού.
  • Αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις.
  • Μηνιαίο, εξαμηνιαίο και ετήσιο Reporting.
  • Οργάνωση – Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων.
  • Μισθοδοσία – Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
  • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και  Νομικών προσώπων.
  • Αξιόπιστες Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα.
  • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων.

   

Λογιστικό γραφείο
 •  Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου κάθε είδους δήλωσης σας δηλαδή Ε1, Ε2 και Ε9 από την ηλεκτρονική δημιουργία μέχρι την υποβολή της
 • Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων.
 • Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης.
 • Χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
 •  Ανάλυση της πιο συμφέρουσας ρύθμισης για τις οφειλές σας σε Εφορία και Εφκα και ηλεκτρονική υποβολή της.
 •  Παροχή συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση των τεκμηρίων και της υπερφορολόγησης.
 •  Σύνταξη μισθωτηρίου ακίνητης περιουσίας.
 •  Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων & τελών κυκλοφορίας.
 •  Συμβουλές σε μισθοδοτικά ζητήματα για να έχετε πλήρη εικόνα των εργασιακών σας δικαιωμάτων.
 •  Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών.
 •  Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή πόθεν έσχες.
 •  Αιτήσεις  οικογενειακού επιδόματος Α21, επιδόματος θέρμανσης επιδότησης ενοικίου, ΚΕΑ και έλεγχος για ποια επιδόματα δικαιούστε κάθε φορά.
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΑ ΜΟΥΡΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εμπειρία και η προσαρμοστικότητα που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να προσδιορίζουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου και να δίνουμε εξατομικευμένες λύσεις με γνώμονα το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας